Garantie geregeld: STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Fotowandeling Nijmegen gebruik
van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U
kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle
informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Fotowandeling Nijmegen op deze website leest u of de garantie van STO
Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke
voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant
  (www.sto-garant.nl/downloads).


De werking
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet
aan Fotowandeling Nijmegen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo
Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na
afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Fotowandeling Nijmegen.
Mocht Fotowandeling Nijmegen voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken,
dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval
aanspraak op maakt.